A A
Dodatkowa oferta ILCE dla edukacji i szkoleń

ILCE oferuje dodatkowo współpracę w zakresie edukacji i szkoleń (samodzielnie lub we współpracy z wyznaczonymi osobami z innych organizacji należących do I, II bądź III sektora działalności społeczno-gospodarczej) poprzez m.in.:

- konferencje,

- szkolenia i warsztaty,

- publikacje,

- ekspertyzy,

- wdrożenie systemu jakości w centrum językowym,

- zarządzanie systemami edukacji i szkoleń,

- zarządzanie jakością w edukacji i w szkoleniach,

- zarządzanie poprzez ocenianie w edukacji i w szkoleniach.

Copyright © 2012 by ILCE All rights reserved All trademarks are property of their respective owners Privacy policy Cookies policy