A A
GLOBALNE UZNANIE

Na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na ujednolicony system poziomowania zaawansowania
znajomości języków obcych. System CEFR staję się na świecie coraz bardziej popularny,
wszechobecny i obowiązkowy - jako właśnie ujednolicenie poziomowania i opisu zaawansowania
znajomości języków obcych.

ILCE CEFR Exam System™ jest uznawany przez różnego typu organizacje i podmioty (od korporacji,
przez uczelnie wyższe po małe firmy i pojedyncze decyzyjne osoby).

 

Dołącz do posiadaczy certyfikatów ILCE CEFR Exam System™.

Dołącz do organizacji umożliwiających zdawanie egzaminów ILCE.

Dołącz do organizacji stosujących audyt językowy za pomocą egzaminów ILCE.

Dołącz do organizacji i osób współpracujących z ILCE w edukacji i szkoleniach.

 

3M, Allianz, Audi, BASF, BMW, Ford, VW, Porsche, Mercedes Benz, Credit Suisse, Deutsche Bank,
UBS, DBV Winterthur, Lufthansa, T-Mobil, Alcatel, Siemens, Kodak, Degussa, Dornier, Esso, Henkel,
Hewlett-Packard, IBM, EADS, Michelin, Rheinmetall, Schering, Merck, Honda, Federation of Hong
Kong, Hochtief, Koine, Provident, Software Logistics Ltd., Unilever, Calsonic Kansei Corporation,
DHL, Emerson, Hitachi, Sony, Toshiba, Accor, AGFA, Canal+, CLAAS, DEGUSSA, Le Point, Lorenz
Bahlsen, NSK, Suzuki, Valeo, Lafarge ... i wiele innych podmiotów.

 

Egzaminy ILCE są globalnym standardem pomiaru biegłości językowej.

 

 

Dołącz do organizacji na całym świecie, które uznają wyniki z egzaminu ILCE jako
dowód znajomości języka obcego przez kandydata i zarejestruj swoją organizację.

Gwiazdka (*) oznacza wymagane pola.

*
Pełna nazwa organizacji:
*
Adres siedziby głównej:
*
Adres organizacji zgłaszającej rejestrację:
*
Lokalizacja własnych oddziałów organizacji:
*
Adres www:
*
Główny / -e profile działalności organizacji:
*
Wyznaczona osoba /-y do kontaktu:
*
Stanowisko:
*
Dane kontaktowe (numer tel., adres e-mail):
*
Dodatkowe informacje:
Wybierz plik do przesłania:
Copyright © 2012 by ILCE All rights reserved All trademarks are property of their respective owners Privacy policy Cookies policy