A A
ILCE Korean™
Informacje podstawowe

Egzaminy ILCE CEFR Exam System™ można zdawać z następujących języków: angielskiego,
niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, chińskiego,
japońskiego i koreańskiego.

Egzaminy ILCE są w wersji standardowej (najpopularniejszej), ekspres (popularnej),
pogłębionej i bardzo pogłębionej w postaci:
 • papierowej - certyfikacyjnej bądź niecertyfikacyjnej,
 • komputerowej - certyfikacyjnej bądź niecertyfikacyjnej,
 • mieszanej - certyfikacyjnej bądź niecertyfikacyjnej.

Dodatkowo wszystkie egzaminy ILCE w ramach każdego języka dzielimy na trzy grupy
(grupy wyboru).

Z uwagi na rozwój systemu egzaminacyjnego ILCE - oferta egzaminów jest stale uaktualniana i wzbogacana.

 

Egzaminy ILCE CEFR Exam System™ są przeznaczone dla osób od 16 roku życia.

System oceniania biegłości językowej przyjęty w ILCE opiera się na systemie opisów i
standardów CEFR.

W ramach ILCE CEFR Exam System™ uwzględniono m.in. cztery sposoby komunikacji tj.
produkcję, interakcję, odbiór i mediację.

Pytania egzaminacyjne dotyczą rzeczywistych, najczęściej występujących sytuacji
komunikacyjnych w życiu codziennym w sferze prywatnej, publicznej, zawodowej i
podczas nauki.

Egzaminy sektorowe i branżowe ILCE (III grupa) uwzględniając optymalny sposób
funkcjonowania
w danym sektorze, branży - oceniają (skalują) i wskazują stopień opanowania
(poziom biegłości językowej) w obrębie tego optymalnego funkcjonowania.

 

System oraz egzaminy ILCE zapewniają i cechują się:

 1. trafnością,
 2. rzetelnością,
 3. praktycznością,
 4. globalną standaryzacją,
 5. nowoczesnością i rozwojowością,
 6. elastycznością,
 7. przyjaznością,
 8. wpływaniem na wzrost motywacji do ukierunkowanej nauki języków obcych,
 9. obiektywnością, uczciwością i brakiem dyskryminacji,
 10. możliwością skorelowania z innymi stosowanymi na świecie skalami biegłości językowej.

 

Po egzaminie w wersji certyfikacyjnej otrzymuje się certyfikat ILCE CEFR Exam System™, na którym
jest wskazany uzyskany poziom zaawansowania CEFR.

Ważność wyników i międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego te wyniki jest
bezterminowa.

Po egzaminie w wersji niecertyfikacyjnej otrzymuje się specjalny raport wyników bądź raporty
wyników.

 

Po wybraniu języka, z którego ma być zdawany egzamin ILCE należy następnie zgodnie z
potrzebami wybrać konkretną wersję egzaminu spośród trzech grup.

Pierwsza grupa egzaminów obejmuje wersje podstawowe, które są nastawione na
sprawdzanie poziomu biegłości językowej w zakresie komunikatywności. Mamy w tej grupie do
wyboru wersje, które podczas jednego egzaminu sprawdzają biegłość na jednym, dwóch
bądź na kilku poziomach zaawansowania CEFR.

Druga grupa egzaminów obejmuje wersje badające poziom biegłości językowej z
rozszerzeniem CEFR (odpowiednio na poziomach: A1, A2, A2+, B1, B1+, B2) w zakresie
dowolnie wybranej lub wybranych sprawności językowych spośród: writing,
speaking
bądź listening.
Mamy do wyboru wersje, które podczas jednego egzaminu sprawdzają
biegłość na dwóch bądź na kilku poziomach zaawansowania CEFR.

Trzecia grupa egzaminów obejmuje wersje specjalistyczne sprawdzające poziom
zaawansowania znajomości języka obcego używanego w określonym sektorze zawodowym,
branży bądź w konkretnym zawodzie. W obrębie tej grupy każdy egzamin sprawdza biegłość
językową na kilku poziomach zaawansowania CEFR.

 

Copyright © 2012 by ILCE All rights reserved All trademarks are property of their respective owners Privacy policy Cookies policy