A A
Wymagania i zakresy tematyczne egzaminów ILCE

Jednym z głównych celów egzaminów ILCE jest pozytywne wpływanie na motywowanie
kandydatów do skuteczniejszej i trafniejszej nauki języków obcych.

Pytania egzaminacyjne są nastawione na sprawdzanie u kandydatów poziomu biegłości w
znajomości języków obcych w sytuacjach najczęściej występujących w życiu codziennym
w obrębie czterech sfer: publicznej, prywatnej, pracy i nauki.

W trakcie egzaminów z języka obcego zawodowego (w ramach określonego sektora, branży
lub zawodu) dochodzi również do sprawdzania stopnia znajomości słownictwa i zwrotów
charakterystycznych dla sytuacji związanych z właściwym miejscem pracy.

Przy tworzeniu egzaminów ILCE stosujemy zasadę, że przy niższych poziomach
zaawansowania jest sprawdzana znajomość praktycznego słownictwa najczęściej
występującego w sytuacjach życia codziennego, natomiast przy wyższych poziomach
zaawansowania sprawdzamy znajomość słownictwa i zwrotów w kierunku od najczęściej
używanych, w sferze publicznej, życia osobistego, miejsca pracy oraz podczas nauki, do
coraz mniej używanych.

ILCE są egzaminami nastawionymi na sprawdzanie najbardziej praktycznej i najważniejszej
funkcji w znajomości języków obcych – komunikatywności.

Egzaminy ILCE są przeznaczone dla osób od 16 roku życia.

 


Najpopularniejszymi egzaminami ILCE z języka specjalistycznego są:

ILCE Tourism and Hotel Sector A1 / A2 / B1 / B2 / C1 CEFR

ILCE Gastronomy Sector A1 / A2 / B1 / B2 / C1 CEFR

ILCE Nursing Care A1 / A2 / B1 / B2 / C1 CEFR

Copyright © 2012 by ILCE All rights reserved All trademarks are property of their respective owners Privacy policy Cookies policy